Misae Mamiya
キャラデザ中心 海外風創作の他、様々な創作品を持つ。 ・海外風創作 ・妖怪創作 ・タロット創作 ・銭湯創作